Biografie

Martin Cornelissen werd geboren in 1953 in Lage Zwaluwe (N.Br) en is al sedert de jaren 60 met muziek bezig. Eerst als gitarist en song-writer in diverse pop-bands, als componist bij diverse audiovisuele producties, later als huiscomponist / pianist van de eigentijdse ensembles Questo Tempo en Rumor in Casa, als dirigent / arrangeur van een straatorkest en als pianist / trombonist / componist / arrangeur / dirigent / muzikaal leider bij diverse amateur-theater producties (ook voor kleine theaterprodukties van ‘de Efteling’). Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg, hoofdvak compositie. Daarna volgden nog cursussen, m.n. op het gebied van stemvorming en rondde hij tevens de opleiding tot dirigent lichte vocale muziek af.

Martin Cornelissen componeert toegankelijk eigentijds klassiek werk (voor o.a. piano, accordeon, beiaard, koor, harmonie-orkest, blaas-ensembles, slagwerk en kamermuziekensembles) en vooral theatermuziek. De laatste jaren hebben zijn activiteiten zich steeds verder toegespitst op vocale muziek. Hij heeft zelf jaren in Koor Odyssee Breda gezongen en na een aantal jaren als inval- en interim-dirigent bij diverse koren, (zowel klassiek als lichte muziek), en als muzikaal leider bij musicalvereniging The MusiCompany uit Bergen op Zoom en  Popkoor BSUR Breda te hebben gewerkt, is hij tegenwoordig vast als dirigent verbonden aan  zangkoor(ts) en Popkoor Switch uit Terheijden. Van zijn arrangementen wordt veelvuldig gebruik gemaakt, zoals b.v. “it don’t mean a thing” , Eén van de verplichte basic-arrangementen van het Vocal Group Festival 2002. Verder zijn er bij ChorusOnline, ChoirTunes en ZoecMusic veel arrangementen van Martin Cornelissen te vinden.

Enkele vocale werken zijn bij Annie Bank uitgegeven, andere werken zijn uitgegeven bij ‘Beurskens‘ , ‘North Music Holland‘, ‘J.S.Arragements‘, ‘Rieks Sodenkamp’, ‘Assai Vivo’ en ‘de Nederlandse Beiaardschool‘.

Advertenties